Học bổng của Quỹ Rotary Yoneyama, Nhật Bản – Dành cho bậc Đại học và sau Đại học

Quỹ học bổng Yoneyama được thành lập để tưởng nhớ và thực hiện những ước muốn của Yoneyama Umekichi – người có công lao đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục tại Nhật Bản. Đây là một loại quỹ học bổng dành cho các sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

 Học bổng YU : Học bổng dành cho sinh viên đại học

 •  Học bổng chỉ cấp cho một năm: là sinh viên năm thứ tư của các trường đại học, hoặc sinh viên năm thứ sáu của các chuyên ngành y, thú y, và nha khoa.
 • Học bổng cấp trong hai năm: là sinh viên năm thứ ba của các trường đại học, hoặc sinh viên năm thứ năm của các chuyên ngành y, thú y, và nha khoa
 •  Số tiền: 12 vạn yên/tháng

Học bổng YM: Học bổng dành cho các sinh viên khóa Thạc sĩ

 • Sinh viên năm thứ nhất khóa Thạc sĩ sẽ được cấp trong hai năm, còn sinh viên năm thứ hai sẽ chỉ được nhận học bổng trong một năm.
 • Số tiền: 15 vạn yên/tháng

Học bổng DM : Học bổng dành cho các sinh viên khóa Tiến sĩ

 •  Sinh viên năm thứ hai của khóa Tiến sĩ và sinh viên năm thứ ba của các chuyên ngành y, thú y, và nha khoa sẽ được nhận học bổng trong hai năm. Còn các sinh viên năm cuối của khóa Tiến sĩ (năm thứ ba), và năm thứ 4 của các ngành y, thú y và nha khoa chỉ được nhận học bổng trong một năm.
 • Số tiền: 15 vạn yên/tháng

Một vài kinh nghiệm được nhận học bổng Rotary- Yoneyama

 • Bạn nên hỏi kinh nghiệm của những người từng nhận được học bổng này khi nhận được thông báo của nhà trường đến để nhận hồ sơ đăng ký học bổng Rotary-Yoneyama.
 • Cách viết thủ tục xin học bổng phải rõ ràng hoàn cảnh khó khăn của mình, tuy nhiên bạn sẽ được chú ý hơn nếu có thành tích học tập xuất sắc hơn các học sinh khác. Bạn cũng nên trình bày thêm sự hiểu biết sẵn có của mình về Rotary-Yoneyama.
 • Khoảng vài tháng sau, thường vào thời gian khoảng cuối tháng 1-đầu tháng 2 của năm tiếp theo, nếu bạn lọt được qua vòng đầu tiên, bạn sẽ được mời đi phỏng vấn. Đây là khâu khá quan trọng. Bạn nên tiếp tục tham khảo thông tin của những người đã từng được nhận học bổng này.
 • Bạn cần có một vốn tiếng Nhật lưu loát và trình bày về các hoạt động cống hiến cho cộng đồng, xã hội hoặc các hoạt động giao lưu quốc tế, giao lưu Việt – Nhật của mình.