Lịch thi JLPT và hình thức thi tuyển

Để tiện cho việc theo dõi và đăng ký nộp hồ sơ thi chính thức tiếng Nhật JLPT, dưới đây bảng tổng hợp lịch thi chứng chỉ năng lực Nhật ngữ quốc tế năm 2017. Lịch thi cụ thể và thời hạn nộp hồ sơ sẽ được cập nhật và thông báo chi tiết theo mỗi đợt thi.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật sẽ được chia làm 2 đợt thi chính là tháng 7 và tháng 12. Bài viết hôm nay chúng tôi đề cập tới kỳ thi tháng 7 của năm 2017.

1. LỊCH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ tháng 7/2017

Tên chứng chỉ: JLPT
Thời gian thi 02/07/2017
Hạn nộp hồ sơ Cuối tháng 03/2017
Kỳ thi được tổ chức 1 năm 2 lần, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12
Lưu ý: Lịch thi có thể có điều chỉnh về thời gian thi và nộp hồ sơ. Nếu có, Trung tâm sẽ điều chỉnh và cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.
Hiện tại, kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất.)

2. HÌNH THỨC THI, môn thi và thời gian thi

Bạn có thể xem bảng dưới đây, trong đó có 3 phần:
言語知識(文字・語彙・文法): Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)
読解: Đọc hiểu
聴解: Nghe hiểu
(分: Phút)
Cấp N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là chung. Còn N3, N4, N5 thì chia làm hai phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.
Các cấp từ N5~N1 đều có thi nghe hiểu riêng.

3. Điểm số các phần thi

Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 ~ 180, trong đó:
* Cấp N1, N2, N3:
Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60
Đọc hiểu: 0 ~ 60
Nghe hiểu: 0 ~ 60
* Cấp N4, N5:G
Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) – Đọc hiểu: 0 ~ 120
Nghe hiểu: 0 ~ 60

4. Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?

* N1:
Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
* N2:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
* N3:
Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
* N4:
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
* N5:
Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

5. Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?

a. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.
b. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.
Thời gian đăng ký: Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4.
Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.
TRẢ KẾT QUẢ: Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9; Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.

6. Kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở Việt Nam tổ chức tại đâu?

Kỳ thi JLPT được tổ chức tại 3 thành phố là : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong đó:
Hà Nội : Tổ chức cả tháng 7 và tháng 12
* Nơi mua hồ sơ và đăng ký dự thi:
Tại Hà Nội:
1. Khoa Đông Dương, ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Đại học Hà Nội
Luyện thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ là một trong những cách giúp bạn học và hiểu tiếng Nhật rất nhanh.