Học bổng du học Nhật Bản

Học bổng JDS du học Nhật Bản thạc sỹ 2016-2017

tuyển sinh đợt cuối cho kì nhập học tháng 10 năm 2015

Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (Học bổng JDS Nhật Bản) năm …

Đọc tiếp